Workshop: Stemme og kropssprog i lærerrollen:

Lærerrollen udvikler sig hele tiden og de sidste mange år har der været fokus på den klasseledelse som er vigtig for at kunne få klassen til at fungere godt. De seneste år er relationskompetence også kommet på dagsordenen som en vigtig medspiller. Det er min erfaring at forøget bevidsthed om brugen af egen stemme og eget kropssprog giver mange gode redskaber til at forbedre sin klasseledelse, sin relationskompetence og til at fastholde kursisternes opmærksomhed.

Formålet med workshoppen er at give lærere praktiske redskaber til klasseledelse og relationskompetencer med fokus på forøget bevidsthed af eget udtryk med stemme og kropssprog.

På kurset vil vi beskæftige os med følgende overskrifter:

 • Startritualet og slutritualet. Start og slut din time godt. Hver gang.
 • Powerposes og energi. Du kan påvirke stemningen i klasselokalet
 • Tal højt og tydeligt, så alle kan høre dig.
 • Klasselederens kropsholdning. Hvilke signaler sender du?
 • Sig det med det rigtige tonefald. Både når du riser og roser.
 • Aktiv lytning og øjenkontakt skaber gode relationer
 • Taletempo, pauser og gestik der fænger og fastholder

Antal deltagere: 5-25

Kurset er som udgangspunkt et heldagskursus, men det kan tilpasses i længde alt efter hvor mange emner man ønsker at komme omkring.

Foredrag: Kom hurtigt i gang

På dette foredrag vil jeg introducere dig for nogle af de grundlæggende værktøjer som du har lige ved hånden i form af din stemme og dit kropssprog. Jeg håber det kan inspirere dig til at komme i gang med at bruge din nonverbale kommunikation mere bevidst.

I løbet af foredraget kommer du selv op at stå et par gange, så du undervejs får muligheden for at opleve noget af det jeg fortæller om. Det bliver meget korte øvelser to og to med den der sidder ved siden af dig.

Jeg vil bl.a. komme ind på følgende:

 • Kropsholdning og hvilke muligheder du har for at udstråle autoritet og hvordan du med fordel kan indgå i relationer med kollegaer, leder, elever og kunder.
 • Brugen af stemme og hvordan du nemmest får andre til at lytte, forstå og huske dine budskaber.
 • Aktiv lytning, øjenkontakt og tonefald om hvordan du får andre til at føle sig set, hørt og anerkendt.
 • Matching/rapport/spejling – hvordan du kan bruge din stemme og dit kropssprog til at komme på bølgelængde med andre.

Resten af indholdet tilpasser jeg til din branche, så det bliver relevant og så virkelighedsnært som muligt.

Inspirationsforedrag på 1 ½ time

Antal deltagere: Så mange som I har plads til i det lokale, der er til rådighed.

Individuel rådgivning og træning

Hvis du ofte står i situationer hvor du skal tale, præsentere eller på anden måde præstere mundtligt overfor andre, vil du måske gerne forbedre din præstation?

Har du en eller flere udfordringer du allerede er bevidst om og gerne vil arbejde med?

Eller har du brug for feedback og vejledning til hvad du med fordel kan arbejde med?

Jeg kan hjælpe dig med begge dele. Vi aftaler omfang efter behov og ønske.

Foredrag: Aflæs dine omgivelser

Under udarbejdelse. 1 1/2 time