Andreas Wittus Skottfelt, adjunkt Nordvestsjællands VUC og HF 

 • Birthe er en meget kompetent underviser, der på fornem vis formår at veksle mellem teori omsættelsen af denne i praktiske øvelser. Birthe lever sine egne undervisningsidealer ud i virkeligheden på meget elegant vis. 

Sussie Jensen, underviser på Dansk Yogas uddannelse i Valby:

 • Vi har som noget nyt fået Birthe Hougaard-Andersen som gæstelærer på Dansk
  Yogas uddannelse, og det er en stor gevinst! Som yogalærer er stemme og krop
  vores vigtigste redskaber, og hvis stemmen svigter, når man skal undervise
  er der ikke meget at komme efter.
 • Birthe forstår lige hvor hun skal tage afsæt, og giver os lette redskaber i form af øvelser og viden om stemmen.
 • Ydermere kan vi nemt knytte bånd mellem øvelserne og yogaen, så vores
  aspiranter kan inkorporere stemmetræningen i deres yoga. Vi kan varmt
  anbefale Birthe Hougaard-Andersens undervisning.”

Deltagere fra Den Kristne Friskole:

 • Birthes undervisning var meget praktisk og redskabsorienteret. Jeg har allerede brugt noget af det, vi arbejdede med på kurset – både i forhold til mig selv og sammen med mine elever.
 • Birthes måde selv at være underviser på var fuldt i tråd med hendes pointer om at være anerkendende, positiv og relationsskabende. Men ikke på en måde, så hun ikke også kunne give konstruktiv feedback.
 • Som skole fik vi bagefter hendes slides + nogle gode bud på, hvordan vi selv kan arbejde videre med en teammakker i forhold til at styrke vores evne til klasseledelse.

Skoler:

Gymnasielærernes fagforening (GL). Deltagere: Gymnasielærere

Københavns Kommune Børne -og Ungeafdelingen. Deltagere: Svømmelærere

Dansk Yogauddannelse (Valby). Deltagere: Kommende yogalærere

Pædagogikumforeningen. Deltagere: Vejledere og gymnasielærere

Randers Kristne Friskole. Deltagere: Skolelærere

Roskilde lærerseminarium. Deltagere: Kommende skolelærere

Herlev Gymnasium. Deltagere: Gymnasielærere

Lyngby VUC. Deltagere: Gymnasielærere

Vallekilde Højskole. Deltagere: Elever