Hej, jeg hedder Birthe Hougaard-Andersen

Jeg er cand. mag. i musikvidenskab med teatervidenskab som sidefag fra Købehavns Universitet 2007. Derudover dansk som sidefag fra Åbent Universitet 2018. Jeg bliver nok aldrig færdig med at have lyst til at lære noget nyt og pt læser jeg også retorik på Åbent Universitet.

Jeg har undervist i sang, kor, musik og dramatik i mange år og her igennem har jeg fået stor erfaring med hvordan man udvikler brugen af sin stemme og sit kropssprog.

Jeg har altid interesseret mig for hvordan jeg kunne bruge min faglige viden i hverdagen og arbejdslivet. Sideløbende med min karriere som underviser har jeg derfor skrevet to bøger om nonverbal kommunikation/stemme og kropssprog og holdt workshops.

Læs mere på min linkedinprofil: https://www.linkedin.com/in/birthe-hougaard-andersen-5174452/